FeelHealthy > Privacy Policy

Privacy Policy van de website “feelhealthy.be”

Artikel 1

Deze website wordt beheerd door Melisana NV, met vennootschapszetel te 1140 Evere (België), Kareelovenlaan 1.

Artikel 2

Melisana NV respecteert uw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Met deze Privacy Policy wenst Melisana u in te lichten over haar beleid aangaande de verwerking van de persoonsgegevens die u haar via deze website verstrekt.

Artikel 3

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens heeft tot doel uw deelname mogelijk te maken aan voordelen, zoals kortingsbonnen of andere promotionele acties. Door het verstrekken van deze persoonsgegevens geeft u Melisana NV de toestemming om deze te verwerken voor voorvermeld doel. Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig meedeelt. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in de bestanden van Melisana NV, die ze ook mag gebruiken om u op de hoogte te brengen over haar producten en diensten. Daarnaast verzamelen en verwerken wij informatie met het oog op het meten van het aantal bezoekers op de verschillende rubrieken op onze website en er desgevallend verbeteringen aan te brengen. Als u op de website komt, zal daarom de geraadpleegde server automatisch de volgende gegevens verzamelen: IP adres dat u werd toegekend tijdens de verbinding, datum en uur van raadpleging van de website en de geraadpleegde pagina’s.

Artikel 4

Al deze gegevens worden door Melisana NV behandeld als vertrouwelijke gegevens. Melisana NV zal deze gegevens op geen enkel moment verkopen of verhuren.  

Artikel 5

U hebt steeds de mogelijkheid om de door Melisana NV verwerkte persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. • Tel: 02/726.15.65 • e-mail: info@melisana.be U dient in dergelijk geval wel uw identiteit te kunnen aantonen.

Artikel 6

Artikel 7

Melisana NV behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy op ieder ogenblik aan te passen of te wijzigen.

Artikel 8

Hebt u vragen of opmerkingen in verband met deze website of deze verklaring? U kan ons altijd op bovenstaand adres, per e-mail op info@melisana.be, dan wel tijdens de kantooruren telefonisch bereiken op het nummer +32 2/726.15.65.